Klachtenprocedure
U heeft een medische verstrekking geleverd gekregen. Ondanks het feit dat wij uitgebreid met u de mogelijkheden, onmogelijkheden en eventuele beperkingen van de verstrekking hebben besproken, kan het toch zo zijn dat de verstrekking niet voldoet aan de eisen die van een dergelijke verstrekking mag worden verwacht.
Hierbij leggen wij u uit hoe u kunt handelen in het geval u niet tevreden bent over de geleverde verstrekking. Indien wij een ‘ontevredenheid‘ van u hebben vernomen zullen wij deze desgewenst als klacht in behandeling nemen conform de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector.

  1. Teneinde uw klacht in behandeling te kunnen nemen verzoeken wij u bovenstaand klachtenformulier in te vullen. Wij zullen er alles aan doen om samen met u de juiste oplossing te vinden. Wij zullen uw klacht binnen 5 werkdagen in behandeling nemen en contact met u opnemen.
  2. Mocht de klacht niet oplosbaar blijken dan kan het ‘klachtenformulier’ op uw verzoek als klacht worden voorgelegd bij de Klachtencommissie van de brancheorganisatie NVCZ, postbus 4119 GC Ridderkerk, Dit formulier kunt u mailen naar: klachtencommissie@nvcz.nl
Stacks Image 9
Wij zijn erkend lid van NVCZ. Dit is een vereniging voor ondernemers en aanmeters in de compressiezorg. Kwaliteit, zorg en persoonlijke aandacht staan hoog in het vaandel, waarbij het enthousiasme, de professionaliteit en toewijding niet uit het oog verloren worden.
Copyright 2018 © Cora Rombouts B.V.